Porządek Mszy św.:
Dni powszednie:
KWIECIEŃ - PAŹDZIERNIK: godz.: 18:00
LISTOPAD - MARZEC: godz. 17:00
wtorek: godz.9:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:00, 11:30
(w Wielkim Poście zamiast 11.30 na 14:00
sobota: godz.: 17:00
Święta Zniesione: godz.:10:00, 17:00 (18:00)

Intencje mszalne

DATA GODZINA INTENCJA MSZALNA

XXXIV Niedziela Zwykła
22.11.2020
CHRYSTUSA KRÓLA

08.00
+ Antoniego i Czesławę Szalskich, Ewę Pawlak, Gertrudę i Ludwika Matuszak
10.00
+ Teresę i Józefa Dróbka oraz zm. z rodzin obojga stron
11.30
+ Albina Brandt (3 rocz. śm.)
13.00
+ Franciszkę Brewka (int. od syna Sylwestra z żoną)

Poniedziałek
23.11.2020

17.00
NIE MA MSZY ŚW

Wtorek
24.11.2020

9.00
NIE MA MSZY ŚW

Środa
25.11.2020

17.00
Zbiorowa
1.Z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństw, opiekę Matki Najświętszej, zdrowie, pomyślność i wszelkie potrzebne dary i łaski dla Stanisławy z ok. 65 urodzin oraz dla całej rodziny (int. od siostry Teresy z rodziną)
2.+Franciszka (rocz. śm.), Jana, Ignacego, Józefa i Dawida Paradowskich, ks. Stanisława Domagalskiego i ks. Alfonsa Nowaczyka
3.+Marię, Szczepana i Ludwikę Bąk
4.+Krystynę Budnik (z ok. urodzin), Bartosza Gdańca, Różę i Antoniego Kotarak
5.+Adriana Kin (z ok. urodzin)
6.+Mariannę Kość (miesiąc po śmierci i pogrzebie)

Czwartek
26.11.2020

17.00
NIE MA MSZY ŚW.

Piątek
27.11.2020

17.00
+ Martę, Stanisławę, Wiesławę, Józefa i Kazimierza Kowalskich

Sobota
28.11.2020

17.00
+ Annę Sowa (9 rocz. śm.), męża Władysława i zm. z rodziny

I Niedziela Adwentu
29.11.2020

08.00
+ Melanię Kurowską, Marię i Kazimierza Dziamara
10.00
+ Franciszka i Franciszkę Łassa
11.30
+ Wiesława Tomalę (3 rocz. śm.) i zm. rodziców obojga stron
13.00
+ Aleksandrę Żmidzińską (int. od chrześniaczki Tereni z mężem i córkami)