Porządek Mszy św.:
Dni powszednie:
MARZEC - PAŹDZIERNIK: godz.: 18:00
LISTOPAD - LUTY: godz. 17:00
wtorki i czwartki: godz.9:00
Niedziele i święta: sobota: godzi.: 17:00,
niedziela: godz.: 8:00, 10:00, 11:30
Święta Zniesione: godz.:10:00, 17:00 (18:00)

Aktualności

BIURO  PARAFIALNE  CZYNNE :

Środa : 16.00 – 17.00

Sobota : 10.00 – 11.00

Dni powszednie(od poniedziałku do piątku) po każdej Mszy św.

Telefon parafialny : 67 349 54 88


Kancelaria Parafialna - Ważne informacje

Ważne informacje i potrzebne dokumenty.

CHRZEST ŚWIĘTY

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w soboty w czasie Mszy świętej o godz. 17.00 oraz niedziele w czasie Mszy świętej o godz. 11.30.

Dziecko należy zapisać do chrztu w kancelarii parafialnej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, przynosząc ze sobą:

 • Akt urodzenia dziecka z USC
 • Zaświadczenie dla chrzestnych (od ich proboszcza, jeżeli są z innej parafii)
 • Dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, dokładny adres)


Uwaga!
Chrzestnymi mogą być jedynie praktykujący katolicy (bierzmowani, po ślubie kościelnym, stanu wolnego (ale nie żyjący w związkach niesakramentalnch), uczestniczący regularnie we Mszy świętej, często korzystający z sakramentu pokuty i komunii świętej).

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA MATKĘ CHRZESTNĄ / OJCA CHRZESTNEGO

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Wszelkie formalności należy załatwiać minimum na trzy miesiące przed planowanym ślubem. Datę ślubu możemy ustalić wcześniej.

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAŁATWIANIEM ŚLUBU

Pierwsze spotkanie z duszpasterzem:

 • Przedstawienie wymaganych dokumentów, celem spisania protokołu przedślubnego
 • Ustalenie daty sporządzenia protokołu.
 • Sporządzenie protokołu przedślubnego
 • Ustalenie daty wygłoszenia zapowiedzi

Drugie spotkanie z duszpasterzem:

 • Znajomość głównych prawd katechizmowych i kościelnych (rozmowa egzaminacyjna)

Trzecie spotkanie z duszpasterzem:

 • Omówienie ceremonii sakramentu małżeństwa.


DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY ZAŁATWIANIU FORMALNOŚCI ŚLUBNYCH

 • Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • Zaświadczenie ukończenia katechizacji  przedmałżeńskiej (kursu) oraz z rozmów indywidualnych w poradni rodzinnej
 • Dowody osobiste narzeczonych
 • Świadectwo chrztu oraz bierzmowania z parafii chrztu (świeżej daty)
 • Ostatnie świadectwo z katechizacji
 • Dane świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego).


POGRZEB KATOLICKI

Pogrzeb zapisujemy w każdej chwili w kancelarii parafialnej

Należy ze sobą przynieść:

 • Akt zgonu z USC
 • Zaświadczenie, że zmarły przyjął przed śmiercią sakramenty święte (jeżeli takie posiadamy)


Dzień i godzinę pogrzebu należy ustalić w pierwszej kolejności z duszpasterzem!